"De Zwarte Madonna in de tipi tent"

Vredeswensen schrijven en bloemen maken onder het oog van de Zwarte Madonna
in de harttipi tijdens het Bewust Breda Tipi-Tentenkamp.